Art for Africa

header_africa

In 2005 kruisen de wegen van Geena Lisa, Céline, Cindy, Kris en Debby.
Alle 5 een eigen achtergrond, een eigen verhaal.
Alle 5 geëngageerd, enthousiast in ons streven en overtuigd dat ontwikkelingshulp nodig is. Omdat elk kind waar ook ter wereld recht heeft op een toekomst en een mens-waardig bestaan.
In 2005 zetten we voorzichtig onze eerste stappen met Fashion for Africa.
In 2006 ontstaat, onder de vzw Kukichaʼs, Art for Africa.
Onze wegen leidden naar Afrika, het enige werelddeel dat armer is geworden in de afgelopen 25 jaar. Dit ondanks de vooruitgang in technologie, kennis en handel in andere regioʼs.
De levensverwachting is in 10 jaar tijd dramatisch gedaald, van 53 naar 50 jaar. De aidsepidemie is daarin een belangrijke factor. 25 miljoen Afrikanen zijn besmet met het HIV virus.
De alfabetiseringsgraad is 63% ( 2002 ). Van de Afrikaanse mannen kan 71% lezen en schrijven, van de vrouwen slechts 54%.
Maar Afrika is niet verloren!
De helft van de mensen is jonger dan 16 jaar en meer dan 70% is geboren na de onafhankelijkheid.
De toekomst van Afrika ligt in de handen van deze “ vrij-geborenen” . Als de kinderen van vandaag de nodige kansen krijgen, kunnen zij kiezen voor verandering.
Laat ons dat hopen!
Art for Africa steunt daarom locale acties en projecten die kinderen ten goede komen.
Art for Africa sluit zich ook aan bij 11.11.11 en de actie “2015 de tijd loopt”.
In 2000 legden de Verenigde Naties een Milleniumverklaring af.
191 landen beloofden om tegen 2015 armoede en ongelijkheid de wereld uit te helpen. Aan de hand van 8 meetbare doelstellingen, 16 streefdoelen en 48 verifieerbare indicatoren wil men deze strijd concretiseren.
Meer info op www.detijdloopt.be
Dit is een historische kans om het tij te keren.
Niemand mag aan de kant blijven staan, noch in eigen land en noch wereldwijd.
We moeten er voor zorgen dat deze beloftes niet onder de mat worden geveegd. De tijd loopt…

artforafrica

www.artforafrica.be